Kontakt


Me skupina d.o.o., Kamniški breg 2, 2351 Kamnica | ID za DDV: SI62912739

E-mail: info@bikefestival.si | www: mediaevent.si


VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Oganizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/2004 do 94/2007). Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeleženec ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (UL RS, št. 20/1998 do 126/2007). S prijavo na prireditev udeleženec soglaša z uporabo osebnih podatkov za namene pošiljanja elektronskih sporočil na posredovani elektronski naslov udeleženca, pri čemer takšna sporočila ne štejejo za neželeno elektronsko pošto glede na veljavno področno zakonodajo.Udeleženec soglaša, da lahko organizator vse podatke iz prijavnice objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh prireditve, vključno s fotografijami, video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi zato potrebovali posebno dovoljenje udeleženca. Organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z udeleženčevim sodelovanjem na prireditvi.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah, napisanem besedilu in tehničnih opisov brez predhodnega obvestila.
Vsi podatki, slike in besedila na tej spletni strani  so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja ME Skupine d.o.o..
Vsebina, ki se nahaja na spletnem mestu, je informativnega značaja in služi predvsem informiranju. Obvezujemo se, da bomo storilo vse kar je v naši moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarjamo za morebitne tipkarske napake, zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov. Slike so simbolične in vedno ne odražajo dejanskega stanja v celoti. Vse cene so v EUR in vsebujejo DDV. 

Vsak udeleženec kolesari na lastno odgovornost in skrbi za svojo varnost. Uživanje alkoholnih pijač med prireditvijo je prepovedano! Po predpisani trasi vozi v skladu s predpisi Zakona o varnosti cestnega prometa. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe ali škodo, ki si jo povzročijo udeleženci sami ali proti tretji osebi. Vsi udeleženci ob prijavi na prireditev izjavljajo, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpeli v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, ne bodo tožili ali zahtevali nadomestila od organizatorja.

Vsakršna promocija izdelkov, storitev ali drugih prireditev (izven dogovora z organizatorjem) je prepovedana. V primeru kršitev lahko organizator od kršitelja zahteva plačilo zneska v višini trikratnika cene promocijske stojnice na prireditvi (500 eur ali več).

*******************************************************