Pravilnik

Organizator:


Me skupina d.o.o., Kamniški breg 2, 2351 Kamnica | office@mediaevent.si | www.mediaevent.si


PRAVICA SODELOVANJA

Rekreativne kolesarske prireditve Bike festival se lahko udeleži vsak, ki se predprijavi preko spletne strani www.bikefestival.si ali se prijavi pravočasno na samem štartu ter plača štartnino.

Pogoji za udeležbo so:

* tehnično brezhibno kolo (priporočljivo je gorsko ali treking kolo)
* za otroke do starosti 8 let spremstvo starejših in obvezna čelada
* za otroke od 8 do 14 let potrdilo o opravljenem kolesarskem izpitu

Uporaba kolesarske čelade je obvezna.

V primeru, da bo 4. avgusta 2019 slabo vreme, vplačane štartnine organizator ne vrača - prireditev bo namreč prestavljena na 11. avgust 2019. Štartnina se bo vplačnikom vrnila izključno v primeru odpovedi tudi nadomestnega datuma prireditve, to je 11.  avgusta 2019. V kolikor se prireditev 11.8. dokončno ne odpove, je vračilo prijavnine mogoče le z zdravniškim potrdilom. Poleg zaračunamo administrativne stroške v višini 5 EUR. Iz drugih razlogov (razen odpovedi prireditve) štartnine ne vračamo.


OPIS PROGE IN ZNAČAJ PRIREDITVE

Vsak udeleženec prejme na startu kontrolni karton z zemljevidom in natančno zarisano traso. Proga je tudi markirana s smerokazi. Na večjih razpotjih so prisotni tudi člani organizacijske ekipe.

Proga A (dolžine 48 km) ima 3 kontrolne točke - Osankarica, Klopni vrh, Šumik. Proga B (dolžine 30 km) pa 2 kontrolni točki - Osankarica in Šumik. Udeleženci se prostovoljno, v skladu s svojimi fizičnimi sposobnostmi odločijo, po kateri poti bodo kolesarili.

Kolesarska prireditev nima značaja kolesarske dirke. Gre za rekreacijsko kolesarjenje in čas kolesarjenja ni pomemben. Šteje se, da kdor v času med 8.30 in 14.00 uro prekolesari progo z zastavljenimi kontrolnimi točkami, je uspešno opravil nalogo. Na vsaki kontrolni točki dobi kolesar pri organizatorski ekipi žig na kontrolni karton.


Vsak udeleženec kolesari na lastno odgovornost in skrbi za svojo varnost v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa. Organizator v nobenem primeru ne odgovarja za morebitne poškodbe ali škodo, ki si jo povzročijo udeleženci sami ali proti tretji osebi.


Vsi osebni podatki udeležencev bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in jih lahko Me skupina d.o.o. uporabi le v namene svojih aktivnosti in jih ne sme posredovati svojim partnerjem ali pokroviteljem.


S prijavo na prireditev udeleženec potrjuje, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični. Izjavlja, da je zdrav in vsestransko pripravljen za prireditev. Prireditve se bo udeležil na lastno odgovornost. Seznanjen je z vsemi nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko pride med prireditvijo, in izjavlja, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, ne bo tožil ali zahteval nadomestila od organizatorja. Strinja se tudi, da organizator uporabi osebne podatke, ki jih je vnesel v prijavni obrazec, za splošne administrativne objave povezane z njegovim sodelovanjem na tej prireditvi. Udeleženec soglaša, da lahko vse podatke iz te prijavnice organizator objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh prireditve, vključno z njegovimi fotografijami, video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi zato potrebovali njegovo posebno dovoljenje. Seznanjen je, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z njegovim sodelovanjem na prireditvi. Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št.  94/2007-UPB1). Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeleženec ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (UL RS, št. 98/2004-UPB2, z nadaljnimi spremembami oz. dopolnitvami).

Uživanje alkoholnih pijač med prireditvijo je prepovedano.

Vsakršna promocija izdelkov, storitev ali drugih prireditev (izven dogovora z organizatorjem) na prizorišču oz na trasi prreditve je prepovedana. V primeru kršitev lahko organizator od kršitelja zahteva plačilo zneska v višini trikratnika cene promocijske stojnice na prireditvi (500 eur ali več).


ZAGOTAVLJANJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI

V času prireditve med 8.30 in 14.00 bo za zagotavljanje nujne medicinske pomoči prisotna dežurna zdravstvena oseba. Na razpolago bo za nudenje nujne medicinske pomoči, v kolikor bi se kateri od udeležencev poškodoval.


PODELITEV NAGRAD IN NAGRADNO ŽREBANJE

Podelitev nagrad in nagradno žrebanje se prične točno ob 14.15 na Ruški koči.

Nagrade v posebnih kategorijah bodo prejeli:
- najmlajša štiričlanska družina (oče, mama + vsaj 2 otroka - vsi morajo prekolesariti traso)
- najstarejša udeleženka in udeleženec
- zakonski par z največjo razliko v teži
    ... ki uspešno prekolesari eno izmed prog.

Prijave in podatke za posebne kategorije (nagrade) je potrebno oddati že na štartu. Kasnejše prijave žal ne bodo upoštevane.

Nagradno žrebanje

V nagradnem žrebanju sodeluje vsak udeleženec, ki je uspešno prekolesaril progo (A ali B) - pomeni zbral podpise na kontrolnih točkah.

Izžrebanec mora biti prisoten na prizorišču žrebanja in se v 30-ih sekundah po objavi izžrebane številke s kontrolnim kartonom oglasiti na odru za dvig nagrade. V kolikor izžrebanca ni, se žrebanje ponovi in izžreba se drug srečnež. Vsi nagrajenci prejmejo materialne nagrade ali darilni kupon, s katerim dvignejo nagrado na sedežu sponzorja ali organizatorja, ki podarja nagrado. Sponzor oz. organizator, ki podarja nagrado, z nagrajencem uredi vse formalnosti v skladu z zakonom o dohodnini.

Obveznosti nagrajencev
Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami) davčni zavezanec. Akontacija dohodnine po stopnji 25% od bruto vrednosti nagrade bremeni nagrajenca, katero je nagrajenec zavezan plačati pred prevzemom nagrade. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Pred prevzemom nagrade je dolžan organizatorju oz. pokrovitelju nagradne igre predložiti:
- davčno številko
- osebne podatke
- potrdilo o plačilu akontacije dohodnine.

V sklopu obvestila o prevzemu nagrade ter pogojev, bodo nagrajenci prejeli tudi datum, ki ne bo krajši od 15 dni, do katerega je možen prevzem nagrade. V kolikor do postavljenega datuma ne bodo sporočili zahtevanih podatkov, do nagrade ne bodo upravičeni in od organizatorja niso upravičeni zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznostih. Nagrade, namenjene tem udeležencem nagradne igre, bodo ostale nepodeljene in jih lahko organizator uporabi za kateri koli drug namen.

Vsi udeleženci morajo upoštevati pravilnik prireditve ter vsa navodila redarjev in organizatorja na kontrolnih točkah.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev pravilnika in morebitne odpovedi prireditve zaradi objektivnih razlogov (v tem primeru prijavljenim udeležencem vrne znesek vplačane štartnine).

V Mariboru, 15.11.2018