Prijava


Vsak, ki se prijavi preko spletne strani, plača štartnino in prekolesari eno izmed tras prejme:

  • multifunkcijska rutka za prvih 500 (!) prijavljenih in vplačanih udeležencev
  • kontrolni karton s številko za bogato nagradno žrebanje
  • kupon za nakup tople malice na Ruški koči po znižani ceni 4,5 eur: Testenine s polivko in solato ali Pohorski pisker
  • organizacijo prireditve z obilo užitkov v naravi in med številnimi kolesarskimi prijatelji (zdravstveno pomoč, ekipa preko 40 sodelavcev na obeh trasah,...)


Vsi predprijavljeni preko spletne strani ne boste čakali v vrsti za prijavo na Ruški koči (vaš kontrolni karton bo predpripravljen in ga dvignete na posebnih štartnih mestih za predprijavljene).

Štartnine BIKE RIDE POHORJE 2019

 
Prijave in vplačila
 
1 do 2 osebi
3 do 7 oseb
8 ali več oseb
Otroci do 14 let
 Do 6.7. 
 9 € 
 7,5 € 
 6 € 
 5 € 
Od 7.7. do 22.7.
11 €
9 €
7 €
6 €
Od 23.7. do 31.7. 13 € 11 € 9 € 7 €
Na dan prireditve
17 €
17
17
10 €

     *** Cena je zapisana za eno osebo v evrih in že vključuje ddv.
           Otroci do 14 let na štartu ob prevzemu kontrolnega kartona izkažejo starost z osebnim dokumentom.


Podatke za plačilo štartnine najdete tukaj.

V primeru, da bo 4. avgusta 2019 slabo vreme, vplačane štartnine organizator ne vrača - prireditev bo namreč prestavljena na 11. avgust 2019. Štartnina se bo vplačnikom v celoti vrnila izključno v primeru odpovedi tudi nadomestnega datuma prireditve, to je 11.  avgusta 2019. V kolikor se prireditev 11.8.2019 dokončno ne odpove, je vračilo prijavnine mogoče le z zdravniškim potrdilom. Poleg zaračunamo administrativne stroške v višini 5 EUR.

POMEMBNO! 

Prijavite lahko več oseb v eni prijavnici (dodajajte osebe v formularju). Tudi vplačate lahko za več oseb hkrati in vplačnik nam na e-mail info@bikefestival.si obvezno javi za katere osebe je vplačal.

Podatke za plačilo štartnine najdete tukaj.

S klikom na odpošiljanje, potrjujete, da ste si prebrali in razumeli pravilnik Bike festivala.

Opozorilo: S podpisom potrjujem, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični. Izjavljam, da sem zdrav(a) in vsestransko pripravljen(a) za prireditev. Upošteval(a) bom vsa navodila organizatorja. Prireditve se bom udeležil(a) na lastno odgovornost. Seznanjen(a) sem z nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko pride med prireditvijo, in izjavljam, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel(a) v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, ne bom tožil(a) ali zahteval(a) nadomestila od organizatorja. Strinjam se, da organizator uporabi osebne podatke, ki sem jih vnesel(a) v ta obrazec, za splošne administrativne objave povezane z mojim sodelovanjem na tej prireditvi. Soglašam, da lahko vse podatke iz te prijavnice objavijo v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh prireditve, vključno z mojimi fotografijami, video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi zato potrebovali moje posebno dovoljenje. Seznanjen(a) sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na prireditvi. Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/2004 do 94/2007). Z udeležbo udeleženec(ka) dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca(ke). Udeleženec(ka) ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (UL RS, št. 20/1998 do 126/2007).